73 GOLONGAN

 

Rasulullah s.a.w. Bsabda: yg bmaksud, akan berpecah umat ku kepada 73 kelompok .kesemuanya di dalam neraka kecuali satu. Para sahabat btanya

 

“siapakah yang satu itu wahai Rasulullah?”

…Nabi mjawab “yang satu itu adalah orang yang berpengang (ber’aqidah) sebagai peganganku dan pegangan para sahabatku”. (Hadis riwayat Thabarani)

 

Dalam kitab sadah al-muttaqin oleh iman al-zabidi(syarh Ihya’Ulum al-Din karangan iman al-Ghazali).

 

“Apabila disebutkan golongan Ahl al-sunnah Wa Al-jama’ah,maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikut rumusan faham al-Asy’ari dan faham Abu mansur al-maturidi”

 

Perpecahan umat islam setelah wafatanya Nabi s.a.w. adalah satu fakta sejarah yang tidak dapat di hindarkan.paham2 seperti syi’ah, khawarij,mu’tazilah,Qadariyyah,Jabariyyah,Mujassimah,Baha’iyyah,Ahmadiyyah,Wahha

biyyah dan lain-lain adalah di antara paham2 yang disebut dalam kitab-kitab usuluddin.Umat islam yang berlatarbelakangkan agama pastinya tidak heran dengan fenomena ini.krana Nabi s.a.w telah menjelaskan kpd kita,

umat Muhammad s.a.w. Akan berpecah kepada firqah-firqah,dan pada hari ini kita dapat kita rasakan gerakanya .

Tersebut dalam kitab ‘Bughyah Mustarsyidin’ karangan Mufti syaikh sayyid ‘Abdulrrahman bin Muhammad bin Husin bin ‘Umar yang dimasyhurkan sebagai Ba’alawi, menyatakan firqah-firqah yang sesat itu yang berpokok pada tujuh firqah. Mereka ialah :

 

1- SYI’AH

yang terpecah kepada 22 aliran. Kaum yang memuja saidina ‘Ali secara berlebih-lebihan sehingga mengkafirkan sebahagian para sahabat Nabi s.a.w.

 

2-KHAWARIJ

terpecah kepada 20 aliran. Kaum yang berlebih-lebihan membenci saidina ‘Ali karamallah wajhah (kw) ada diantaranya mengkafirkan saidina ‘Ali karamallah wajhah.

 

3-MU’TAZILAH

i terpecah menjadi menjadi 20 (dua puluh) aliran

mpunyai paham bahwa segala perbuatan manusia merupakan hasil karya ciptaan manusia sendiri, tidak ada intervensi takdir. Mereka juga mengatakan bahwa di syurga kelak, orang-orang mukmin tidak bisa melihat Dzat Allah. Mereka juga menyatakan bahwa Allah wajib memberi pahala kepada orang-orang yang taat dan menyiksa orang-orang durhaka. Kelompok Mu’tazilah yang dipelopori oleh Washil bin Atha’ .

 

4-MURJI’AH

 

terpecah mnjdi 5 aliran. Kaum yang berpaham seseorang yang membuat maksiat tidak menjadi masalah setelah mereka beriman. Sementara orang kafir pula apapun kebaikannya tidak memberi manfaat.

 

 

 

 

5- NAJARIYYAH

 

Aliran ini memiliki kesamaan pendapat dengan Ahlussunnah bahwa perbuatan makluk adalah ciptaan Allah; tp mmpunyai paham serupa dengan Mu’tazilah dalam hal peniadaan sifat-sifat Allah dan tidak qadîm-nya Kalam Allah. Najjariyah terbagi menjadi 3 aliran.

 

6-.KAUM JABARIYYAH.

 

Aliran ini menyatakan bahwa makhluk sepenuhnya dipaksa oleh takdir dan tidak memiliki ikhtiyâr (kehendak atau kekuatan untuk berbuat). Semua yang dilakukan oleh hamba adalah perbuatan Allah semata. Makhluk tak ubahnya robot yang hanya bisa bergerak sejalan dengan tombol perintah, atau batu yang menggelinding dari ketinggian gunung.

 

7-MUSYABBIHAH.

Kaum yang menyerupa dan menjisimkan(menjasadkan) Tuhan dengan makhluk seperti bertangan,berkaki,duduk di atas kursi dan lain-lain.

 

1.Ahl al-sunnah wal jama’ah => 1 aliran.

2.syi’ah => 22 aliran.

3.khawarij => 20 aliran.

4.mu’tazilah => 20 aliran.

5.murji’ah => 5 aliran.

6.najariyyah => 3 aliran.

7.jabariyyah => 1 aliran.

8.musyabbihah => 1 aliran.

 

JUMLAH =>73 aliran.

 

Paham Ahl al-sunnah wa al-jama’ah menyempurnakan kepada 73 firqah (kelompok).kaum qadariyyah termasuk dalam kaum mu’tazilah.kaum baha’iyyah dan kaum Ahmadiyyah (Qadyani) termasuk dalam golongan syi’ah. Sementara kaum ibn Taymiyyah dalam golongan kaum musyabbihah.kaum wahhabiyyah pelaksana paham ibn Taymiyyah.ibn Qayyim dan Abd al-hadi..

 

Wallahu’alam.

 

 

“Ketahuilah bahwa puncak anak-anak Adam itu jadi sesat dalam Aqidah, Syariat,Akhlak,Pergorbanan Diri dan Harta ialah kerana mereka tiada berusaha duduk di atas noktah,Permulaan Langkahan di atas ilmu dan amalan hidup mereka mengikut Syariat,Tariqat,Haki

kat kaedah asal kejadian manusia sebagai Khalifah ke atas dunia; punca mereka tiada mengenali diri mereka sendiri mengikut asal susunan kedudukan manusia baik dan jahat dalam ilmu dan amal di sisi Allah Ta’ala, serta mereka tiada pula MEMPUSAKAI ILMU DAN AMALAN MELALUI WASILAH DAN RABITAH DARI MEREKA YANG SEKIRA-KIRA SOLEH PADA BABNYA”.

Maka bnyk manusia diakhir aman ini yang mengaku islam tetapi laksana buih, hanya sedikit yang mengambil pengertian makna makni yang tersurat dan tersirat dari ucapan ‘Dua Kalimah Syahadah’ itu mengikut aliran paham Ahli Sunnah.Maka tiadak brbeda antara ‘Intan & Kaca’, hingga mnyebarlah kesalahan ‘khurafat’ menjadi amalan harian, sehingga kerja buat mereka menjadi sia-sia, yang mana jahil tersesat dengan kejahilannya manakala yang berilmu pula tersesat dengan ilmunya.

Sebab itulah orang-orang soleh yang Ahli pada babnya,mereka ini snntiasa berusaha memisahkan hati mereka dengan ilmu supaya tercapai cita-citanya untuk ‘Musyahadah’ akan Allah Ta’ala melalui lidah,anggota dan hati. bersama dengan itu mereka mengganti pakaian Akidah,Syariat,Akhla

k,Pengorbanan Diri dan Harta dgn mencontoh kepada baginda Nabi Muhammad Rasullullah S.A.W.

Sepenuhnya dengan berpakaian

 

1.Uswatul hasanah.

2.Makarimul akhlak.

3.Rahmatul A’lamin.

4.Khuluqil A’zim.

Posted on October 30, 2012, in AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH (ASWJ). Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: