Ciri-Ciri Wahabi

 

1. Sering membid‟ahkan amalan umat Islam bahkan sampai ke tahap mengkafirkan

mereka.

2. Mengganggap diri sebagai mujtahid atau berlagak sepertinya (walaupun tidak layak).

3. Sering mengambil hukum secara langsung dari al-Quran dan hadis (walaupun tidak

layak).

4. Sering memperlekehkan ulama‟ pondok dan golongan agama yang lain.

5. Ayat-ayat al-Quran dan Hadis yang ditujukan kepada orang kafir sering ditafsir ke

atas orang Islam.

6. Memaksa orang lain berpegang dengan pendapat mereka walaupun pendapat itu

shazz (janggal).

 

HADIS

1. Menolak beramal dengan hadis dhoif.

2. Penilaian hadis yang tidak sama dengan ulama‟ hadis yang lain.

3. Mengagungkan Nasiruddin al-Albani di dalam bidang ini [walaupun beliau tidak

mempunyai sanad bagi menyatakan siapakah guru-guru beliau dalam bidang hadis.

Bahkan umum mengetahui bahawa beliau tidak mempunyai guru dalam bidang hadis

dan diketahui bahawa beliau belajar hadis secara sendiri dan ilmu jarh dan ta‟dil

beliau adalah mengikut Imam al-Dhahabi].

4. Sering menganggap hadis dhoif sebagai hadis mawdhu‟ [mereka melonggokkan hadis

dhoif dan palsu di dalam satu kitab atau bab seolah-olah kedua-dua kategori hadis

tersebut adalah sama]

5. Perbahasan hanya kepada sanad dan matan hadis, dan bukan pada makna hadis. Oleh

karena itu, perbincangan syawahid tidak diambil berat.

6. Perbincangan hanya terhad kepada riwayah dan bukan dirayah.

 

QURAN

1. Menganggap tajwid sebagai menyusahkan dan tidak perlu (Sebahagian Wahhabi

Indonesia yang jahil)

 

FIQH

1. Menolak fahaman bermazhab kepada imam-imam yang empat; pada hakikatnya

mereka bermazhab “TANPA MAZHAB”

2. Mengadunkan amalan empat mazhab dan pendapat-pendapat lain sehingga membawa

kepada talfiq yang haram

3. Memandang amalan bertaqlid sebagai bid‟ah; kononnya mereka berittiba‟

4. Sering mengungkit soal-soal khilafiyyah

5. Sering menggunakan dakwaan ijma‟ ulama dalam masalah khilafiyyah

6. Sering bercanggah dengan ijma‟ ulama‟

7. Menganggap apa yang mereka amalkan adalah sunnah dan pendapat pihak lain adalah

bid‟ah

8. Sering mendakwa orang yang bermazhab sebagai ta‟sub mazhab

9. Salah faham makna bid‟ah yang menyebabkan mereka mudah membid‟ahkan orang

lain

10. Sering berhujah dengan al-tark, sedangkan al-tark bukanlah satu sumber hukum

11. Mempromosikan mazhab fiqh baru yang dinamakan sebagai Fiqh al-Taysir, Fiqh al-

Dalil, Fiqh Musoffa, dll [yang jelas terkeluar daripada fiqh empat mazhab]

12. Sering mewar-warkan agar hukum ahkam fiqh dipermudahkan dengan menggunakan

hadis “Yassiru wa la tunaffiru” sehingga menjadi lebih parah daripada tatabbu‟ alrukhas

13. Sering mengatakan bahawa fiqh empat mazhab telah ketinggalan zaman

 

NAJIS

1. Sebahagian daripada mereka sering mempertikaikan dalil bagi kedudukan babi

sebagai najis mughallazah

2. Menyatakan bahawa bulu babi itu tidak najis karena tidak ada darah yang mengalir .

 

WUDHU’

1. Tidak menerima konsep air musta‟mal

2. Bersentuhan lelaki dan perempuan tidak membatalkan wudhu‟

3. Membasuh kedua belah telinga dengan air basuhan rambut dan tidak dengan air yang

baru.

 

AZAN

1. Azan Juma‟at sekali; azan kedua ditolak

 

SHALAT

1. Mempromosi “Sifat Shalat Nabi SAW‟, dengan alasan kononnya shalat berdasarkan

fiqh mazhab adalah bukan sifat shalat Nabi SAW yang sebenar.

2. Menganggap lafaz usolli sebagai bid‟ah.

3. Berdiri secara terkangkang.

4. Tidak membaca „Basmalah‟ secara jahar.

5. Menggangkat tangan sewaktu takbir pada paras bahu.

6. Meletakkan tangan di atas dada sewaktu qiyam.

7. Menganggap perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam shalat sebagai perkara

bid‟ah (sebahagian Wahhabiyyah Indonesia dan Malaysia yang jahil).

8. Menganggap qunut Subuh sebagai bid‟ah.

9. Menggangap penambahan “wa bihamdihi” pada tasbih ruku‟ dan sujud adalah bid‟ah.

10. Menganggap menyapu muka selepas shalat sebagai bid‟ah.

11. Shalat tarawih hanya 8 rakaat; yang lebih teruk lagi, mengatakan shalat tarawih itu

sebenarnya adalah shalat malam (shalatul-lail) seperti yang dibuat pada malammalam

biasa.

12. Zikir jahar di antara rakaat-rakaat shalat tarawih dianggap bid‟ah.

13. Tidak ada qadha‟ bagi shalat yang sengaja ditinggalkan.

14. Menganggap amalan bersalaman selepas shalat adalah bid‟ah.

15. Menggangap lafaz sayyiduna (taswid) dalam shalat sebagai bid‟ah.

16. Menggerak-gerakkan jari sewaktu tahiyyat awal dan akhir.

17. Boleh jama‟ dan qasar walaupun kurang dari dua marhalah.

18. Memakai jubah dengan singkat yang melampau.

19. Menolak sembahyang sunat qabliyyah sebelum Jumaat

20. Menjamak shalat sepanjang semester pengajian, karena mereka berada di landasan

Fisabilillah

 

DOA, ZIKIR DAN BACAAN AL-QURAN

1. Menggangap doa beramai-ramai selepas shalat sebagai bid‟ah.

2. Menganggap zikir dan wirid beramai-ramai selepas sembahyang atau pada bila-bila

masa sebagai bid‟ah.

3. Mengatakan bahawa membaca “Sodaqallahul-„azim” selepas bacaan al-Quran adalah

bid‟ah.

4. Menyatakan bahawa doa, zikir dan selawat yang tidak ada dalam al-Quran dan Hadis

sebagai bid‟ah. Sebagai contoh mereka menolak Dala‟il al-Khayrat, Selawat al-

Syifa‟, al-Munjiyah, al-Fatih, Nur al-Anwar, al-Taj, dll.

5. Menganggap amalan bacaan Yasin pada malam Jumaat sebagai bid‟ah yang haram.

6. Mengatakan bahawa sedekah atau pahala tidak sampai kepada orang yang telah

wafat.

7. Mengganggap penggunaan tasbih adalah bid‟ah.

8. Mengganggap zikir dengan bilangan tertentu seperti 1000 (seribu), 10,000 (sepuluh

ribu), dll sebagai bid‟ah.

9. Menolak amalan ruqiyyah shar‟iyyah dalam perubatan Islam seperti wafa‟, azimat,

dll.

10. Menolak zikir isim mufrad: Allah Allah.

11. Melihat bacaan Yasin pada malam nisfu Sya‟ban sebagai bid‟ah yang haram.

12. Sering menafikan dan mempertikaikan keistimewaan bulan Rajab dan Sya‟ban.

13. Sering mengkritik kelebihan malam Nisfu Sya‟ban.

14. Mengangkat tangan sewaktu berdoa‟ adalah bid‟ah.

15. Mempertikaikan kedudukan shalat sunat tasbih.

 

PENGURUSAN JENAZAH DAN QUBUR

1. Menganggap amalan menziarahi maqam Rasulullah SAW, para anbiya‟, awliya‟,

ulama‟ dan solihin sebagai bid‟ah dan shalat tidak boleh dijama‟ atau qasar dalam

ziarah seperti ini.

2. Mengharamkan wanita menziarahi kubur.

3. Menganggap talqin sebagai bid‟ah.

4. Mengganggap amalan tahlil dan bacaan Yasin bagi kenduri arwah sebagai bid‟ah

yang haram.

5. Tidak membaca doa‟ selepas shalat jenazah.

6. Sebahagian ulama‟ mereka menyeru agar Maqam Rasulullah SAW dikeluarkan. dari

masjid nabawi atas alasan menjauhkan umat Islam dari syirik

7. Menganggap kubur yang bersebelahan dengan masjid adalah bid‟ah yang haram

8. Doa dan bacaan al-Quran di perkuburan dianggap sebagai bid‟ah.

 

MUNAKAHAT

1. Talak tiga (3) dalam satu majlis adalah talak satu (1)

 

MAJLIS SAMBUTAN BERAMAI-RAMAI

1. Menolak sambutan Mawlid Nabi; bahkan menolak cuti sempena hari Mawlid Nabi;

bahkan yang lebih teruk lagi menyamakan sambutan Mawlid Nabi dengan perayaan

Kristian bagi nabi Isa a.s.

2. Menolak amalan marhaban

3. Menolak amalan barzanji.

4. Berdiri ketika bacaan mawlid adalah bid‟ah

5. Menolak sambutan Ma‟al Hijrah, Isra‟ Mi‟raj, dll.

 

HAJI DAN UMRAH

1. Cuba mengalihkan “Maqam Ibrahim a.s.” namun usaha tersebut telah dipatahkan oleh

al-Marhum Sheikh Mutawalli Sha’rawi apabila beliau pergi bertemu dengan Raja

Faisal ketika itu.

2. Menghilangkan tanda telaga zam-zam untuk dielak oleh orang yang bertawaf ketika

bertawaf.

3. Mengubah tempat sa’ie di antara Sofa dan Marwah yang mendapat tentangan ulama’

Islam dari seluruh dunia

 

PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

1. Ramai para professional menjadi „ustaz-ustaz‟ mereka (di Indonesia dan Malaysia)

2. Ulama‟ yang sering menjadi rujukan mereka adalah:

a. IbnuTaymiyyah

b. Ibnual-Qayyim

c. MuhammadAbdulWahhab

d. SheikAbdulAzizIbnBazz

e. Nasiruddinal-Albani

f. SheikhSolehIbnUthaimin

g. SheikhSolehFawzanal-Fawzan

3. Sering mewar-warkan untuk kembali kepada al-Quran dan Hadis (tanpa menyebut

para ulama‟, sedangkan al-Quran dan Hadis sampai kepada umat Islam melalui para

ulama‟ dan para ulama‟ jua yang memelihara al-Quran dan Hadis untuk umat ini)

4. Sering mengkritik Imam al-Ghazali dan kitab “Ihya‟ Ulumiddin”

 

PENGKHIANATAN MEREKA KEPADA UMAT ISLAM

1. Bersepakat dengan Inggeris dalam menjatuhkan kerajaan Islam Turki Usmaniyyah

2. Melakukan perubahan kepada kitab-kitab turath yang tidak sehaluan dengan mereka

3. Ramai ulama‟ dan umat Islam dibunuh sewaktu kebangkitan mereka

4. Memusnahkan sebahagian besar kesan-kesan sejarah Islam seperti tempat lahir

Rasulullah saw, jannat al-Baqi‟ dan al-Ma‟la [makam para isteri Rasulullah SAW di

Baqi‟, Madinah dan Ma‟la, Mekah], tempat lahir Sayyiduna Abu Bakr dll, dengan

hujah perkara tersebut boleh membawa kepada syirik.

5. Di Indonesia, sebahagian mereka dahulu dikenali sebagai Kaum Muda atau Mudah

[karena hukum fiqh mereka yang mudah, ia merupakan bentuk ketaatan bercampur

dengan kehendak hawa nafsu].

6. Antara nama/seruan yang pernah digunakan/dilaungkan oleh mereka di Indonesia

dahulu ini ialah Ittiba‟ Sunnah. Pihak Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Kali Ke-14

yang bersidang pada 22-23 Oktober 1985 telah pun mengeluarkan fatwa menyatakan

kesesatan ajaran Ittiba‟ al-Sunnah ini.

 

TASAWWUF DAN TAREQAT

1. Sering mengkritik aliran Sufi dan kitab-kitab sufi yang mu‟tabar

2. Sufiyyah dianggap sebagai terkesan dengan ajaran Budha dan Nasrani

3. Tidak dapat membezakan antara amalan sufi yang benar dan amalan bathiniyyah

yang sesat

 

PERHATIAN:

Sebahagian daripada ciri-ciri di atas adalah perkara khilafiyyah. Namun

sebahagiannya adalah bercanggah dengan ijma‟ dan pendapat mu‟tamad empat mazhab.

Sebahagian yang lain adalah perkara yang sangat kritikal dalam masalah usul (pokok)

dan patut dipandang dengan serius.Ini adalah sebahagian daripada ciri-ciri umum

golongan Wahhabiyyah yang secara sedar atau tidak diamalkan dalam masyarakat kita.

Sebahagian daripada ciri-ciri ini adalah disepakati di antara mereka dan sebahagiannya

tidak disepakati oleh mereka.

 

Ini adalah karena di dalam golongan Wahhabiyyah ada berbagai-bagai pendapat

dan mazhab dalam berbagai peringkat. Apatah lagi apabila setiap tokoh Wahhabiyyah

cuba berijtihad dan mengenengahkan pendapat masing-masing sehingga sebahagiannya

terpesong terlalu jauh dari aliran Ahlus-Sunnah wal-Jama‟ah.

Dinasihatkan agar Tuan-tuan mengusahakan keberadaan di pengajian-pengajian

ilmu di kalangan ulama-ulama atau para ustaz yang tidak menyimpang daripada ajaran

Ahli Sunnah wal Jamaah bagi bersoal jawab dan mendapatkan kebenaran atas kekeliruan.

Wallahu A‟lam.

Posted on October 30, 2012, in MENOLAK WAHABI. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: