Kedudukan ‘Kassim B. Ahmad’ – Jabatan Hal Ehwal Ugama Pulau Pinang

Bahasa Asal
Melayu
Jumlah Pembaca
103
Negara Asal
Malaysia
Tahun
1986
Pengarang
Dato’ Haji Hassan Bin Haji Ahmad (Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang)
Rujukan
Jabatan Hal Ehwal Ugama Pulau Pinang
Nota
Nota: Fatwa-Fatwa Yang Telah dikeluarkan Jabatan Hal Ehwal Ugama Islam Pulau Pinang, Tahun 1961-1989.

Soalan:

Bagaimanakah kedudukan En. Kassim b. Ahmad, Pengarang Buku ‘Hadis Satu Penilaian Semula’, kerana Jawatankuasa Syariah Pulau Pinang telah pun bersidang mengenai hal ini ?

Jawapan:

i) Memang benar Jawatankuasa Syariah yang bersidang pada 3hb. Julai, 1986 telah mengeluarkan fatwa iaitu orang-orang yang tidak mempercayai hadis hukumnya terkeluar daripada Islam dan tindakan awal pihak Majlis Agama Islam ialah mengeluarkan surat pekeliling kepada masjid-masjid di seluruh Negeri Pulau Pinang memberitahu kedudukan orang-orang yang tidak mempercayai hadis.

ii) Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang akan menghantar seorang pegawai agama untuk menemui dan berbincang dengan Saudara Kassim b. Ahmad. Keputusan yang di buat oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri ini adalah sama seperti keputusan yang di buat oleh kebanyakan Mufti di Ma!aysia.

iii) Majlis Ugama Islam tidak berhajat untuk mendakwa Saudara Kassim Ahmad ke Mahkamah dan diambil tindakan kepadanya oleh kerana ditakuti menimbulkan fitnah yang lebih mencabar lagi dan supaya perkara ini tidak berlarutan ( keputusan laporan setiausaha Oktober 1986 ).

iv) Saudara Kassim sekarang telah pun menunaikan fardhu Jumaat di Masjid dalam qariahnya.

SUMBER:

http://www.e-infad.my/i-fms/index.php?option=com_fatwa&task=viewlink&link_id=1383&Itemid=48

Posted on October 30, 2012, in MENOLAK GOLONGAN ANTI HADITH. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: