Syiah – Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

Bahasa Asal
Melayu
Jumlah Pembaca
101
Negara Asal
Malaysia
Tarikh Isu
1997-03-08
Tahun
1997
Pengarang
Dato’ Hj. Md. Hashim b. Yahaya
Rujukan
Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan
Nota
3hb April 1997

Fatwa yang dinyatakan dalam jadual telah dibuat oleh Mufti bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan menurut subseksyen 34(1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993, selepas dibincangkan oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak, dan adalah disiarkan menurut subseksyen itu.

Ke arah membendung pengaruh syi’ ah di Malaysia

1. Adalah ditetapkan bahawa umat Islam di Wilayah-Wilayah Persekutuan hendaklah mengikut undang-undang Islam dan ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Iamaah dari segi aqidah, syariah dan akhlak.

2. Adalah diperakukan bahawa ajaran Islam selain pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah bercanggah dengan Hukum Syarak dan dengan yang demikian penyebaran apa-apa ajaran lain selain pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah dilarang.

3. Adalah ditetapkan bahawa penerbitan, penyiaran dan penyebaran apa-apa buku, risalah, filem, video dan yang lain-lain yang berkaitan dengan ajaran yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah diharamkan.

SUMBER:

http://www.e-infad.my/i-fms/index.php?option=com_fatwa&task=viewlink&link_id=491&Itemid=48

Posted on October 30, 2012, in MENOLAK SYIAH. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: