WAHHABI DAN MENJISIMKAN TUHAN

Mereka juga melibatkan diri dalam membahaskan tentang Zat Allah dan menyifatkan kekurangan bagi Allah S.W.T seperti mengatakan Allah S.W.T  itu berjisim, mempunyai  anggota badan seperti  tangan dan kaki.( 1)

Mereka juga menyamakan Allah S.W.T dengan makhluk dengan mengatakan Allah itu duduk di atas ‘Arasy, berada di depan, belakang, kanan dan kiri, mempunyai  tempat duduk untuk Dia duduk di atas ‘Arasy. (2) Mereka ini seumpama penyembah-penyembah berhala pada aqidah mereka.

 

(1)    Berkata Ibnu Baaz: Menafikan jisim, pancaindera dan anggota daripada Allah adalah perkataan yang tercela. Lihat Tanbihaat fi al Rad ‘ala Man Ta’awwala al Sifaat H: 19, al Riasah al ‘Aamah li al Ifta’ (Riyadh).

Wahhabi juga mendakwa: Allah mencipta manusia dengan gambaran wajahNya. Mereka berkata: Allah mempunyai gambaran.  Lihat kitab mereka, ‘Aqidah Ahli al Iman fi Khalqi Adam ‘ala Surah al Rahman; Mahmud al Tuwaijiri  H:40 dan 91. Dar al Liwa’ – al-Riyadh (Kitab ini dipuji Ibnu Baaz).

(2)    Lihat kenyataan ini di dalam kitab mereka, Fath al Majid, Abdur Rahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul  Wahhab, H: 356 Maktabah Dar al Salam, Riyadh.

Ibnu Baaz berkata: Allah berada di atas Arasy dengan ZatNya, lihat Majalah al Haj tahun ke-49 Juzuk 11 tahun 1415 H, Makkah H: 73,74.

 

Rujukan:  Buku Fitnah Wahhabi oleh Al Imam Sayyid Ahmad ibn Zaini Dahlan Al Hasani  dan diterjemah oleh Syeikh Muhammad Fuad bin Kamaludin Al Maliki

Posted on October 30, 2012, in MENOLAK WAHABI. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: