Fatwa Mengenai Kalimah-Kalimah Suci Yang Khusus Bagi Agama-Agama Islam Dan Tidak Boleh Digunakan Agama-Agama Bukan Islam – Mufti Penang

Tarikh Keputusan:

7 Jan, 2010

Keputusan:
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI PULAU PINANG) 2004
FATWA DI BAWAH SEKSYEN 48
Pada yang menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 48(3) dan (4) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004, Mufti Negeri Pulau Pinang atas perkenan Yang Di-Pertuan Agong membuat fatwa seperti yang dinyatakan dalam Jadual.
JADUAL
FATWA MENGENAI KALIMAH-KALIMAH SUCI YANG KHUSUS
BAGI AGAMA-AGAMA ISLAM DAN TIDAK BOLEH DIGUNAKAN
AGAMA-AGAMA BUKAN ISLAM

1. Bahawa kalimah-kalimah yang berkaitan dengan kesucian agama Islam adalah khusus bagi agama dan orang Islam sahaja. Oleh itu ia tidak boleh diguna atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam.

2. Orang Islam perlu peka dan bertanggungjawab dalam isu ini. Sikap membenarkan sesiapa sahaja menggunakan kalimah-kalimah tersebut semata-mata untuk menunjukkan bahawa Islam meraikan agama lain hanya akan mendatangkan mudharat yang besar kepada agama dan orang Islam.

3. Oleh itu orang Islam wajib menjaganya dengan cara yang terbaik dan sekiranya terdapat unsur-unsur penghinaan dan penyalahgunaan terhadap kalimah-kalimah tersebut, maka ia perlu disekat mengikut peruntukan undang-undang yang telah termaktub.

4. Kalimah-kalimah tersebut ialah seperti berikut:
1.
Allah
21.
Imam
2.
Firman Allah
22.
Nabi
3.
Ulama’
23.
Sheikh
4.
Hadith
24.
Khutbah
5.
Ibadah
25.
Tabligh
6.
Kaabah
26.
Akhirat
7.
Qadhi
27.
Azan
8.
Ilahi
28.
Al Quran
9.
Wahyu
29.
As Sunnah
10.
Mubaligh
30.
Auliya’
11.
Syariah
31.
Karamah
12.
Qiblat
32.
Syahadah
13.
Haji
33.
Masjid
14.
Mufti
34.
Baitullah
15.
Rasul
35.
Surau
16.
Iman
36.
Musolla
17.
Dakwah
37.
Zakat Fitrah
18.
Solat
38.
Hajjab
19.
Wali
39.
Taqwa
20.
Fatwa
40.
Soleh
5. Oleh itu, mana-mana orang bukan Islam yang menulis atau menerbitkan apa-apa bentuk, versi atau variasinya atau apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa atau apa-apa bahan publisiti atau apa-apa bahan sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media atau apa-apa kaedah lain yang boleh membawa kepada menghina kesucian agama Islam adalah salah dan dilarang serta menjadi satu kesalahan.
Status Penwartaan:

Diwartakan

Tarikh Diwartakan:

7 Jan, 2010

Nombor Rujukan:

[JMNPP/(S)/19/1101/001(16); PUNPP 152.100.1/2/2(1) Jld. 2]

Akta/Enakmen:

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI PULAU PINANG) 2004

SUMBER:

Posted on January 21, 2013, in MENOLAK LIBERALISME & PLURALISME. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: